Till sidinnehåll

Primär prevention

5.1

Levnadsvanor

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården bör kunna hantera frågor som gäller levnadsvanor. Arbetet bör bygga på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

De viktigaste primärpreventiva åtgärderna vid livmoderkroppscancer

  • Förebygga övervikt. (++++)
  • Tillägg av gestagen till östrogen för de kvinnor som behöver hormonbehandling mot övergångsbesvär. (++++)
  • Identifiera kvinnor med Lynchs syndrom, se kapitel 7 Ärftlighet. (+++)
  • Behandla kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom eller andra orsaker till premenopausal anovulation med gestagen eller kombinerade p-piller.