Till sidinnehåll

Palliativ vård och insatser

Vid återfall av sjukdomen är den många gånger inte botbar. Den kan ofta bromsas med onkologisk behandling och behöver inte vara symtomgivande. Dock behöver man tidigt ha ett palliativt förhållningssätt som syftar till att ge god symtomlindring genom tidig upptäckt, analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykiska, sociala och existentiella besvär/symtom för att förbättra livskvaliteten för patient och närstående. Vid behov kontakt med eller anslutning till specialiserad palliativ vård.

Vanliga symtom vid spridd livmoderkroppscancer finns även vid äggstockscancer och livmoderhalscancer och kan vara:

Sen palliativ vård vid spridd livmoderkroppscancer skiljer sig inte nämnvärt från palliativ vård vid andra tumörsjukdomar i buken varför vi hänvisar till det nyss uppdaterade nationella vårdprogrammet för palliativ vård Nationella vårdprogrammet för palliativ vård samt omvårdnadskapitlet, kapitel 15.