Till sidinnehåll

Bilaga 1. Min vårdplan

Förslag på mall till Min vårdplan:

Min vårdplan

Information till dig som fått diagnosen njurcancer

Vårdplanen får du som patient för att du ska kunna vara delaktig i din vård i den utsträckning som du önskar. Vårdplanen ska bidra till att du känner dig trygg och välinformerad, att du har inflytande över det som är viktigt för dig och att du förstår vad som händer under utredning och behandling.

Min vårdplan ska uppdateras när vård och behandling ändras på ett sätt som har betydelse för dig. Därför vill vi att du tar med dig din vårdplan vid varje besök.

Du har idag träffat läkare:

………………………………………………………………………

och kontaktsjuksköterska:

………………………………………………………………………

Din diagnos:

………………………………………………………………………

Illustration av njure och urinorgan

Bildkälla: 1177.se

Tidsplan

Tidpunkt

Undersökning/behandling/operation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag har vi pratat om:

(Utrymme för text)

Rådgivning

Kontaktsjuksköterskor

När du undrar över något som rör din sjukdom ska du kontakta din kontaktsjuksköterska.

Telefon

XXXX

Telefontider

XXXX

Vi ringer dig nästkommande måndag eller fredag. Observera att vårt telefonnummer inte visas på din telefons display när vi ringer upp.

Vid akuta besvär kvällar/nätter och helger, ring XXXX.

Kurator

Kontakta en kurator om du eller dina närstående behöver hjälp med krisbehandling eller stödsamtal, praktisk hjälp och vägledning avseende sociala och juridiska frågor samt stöd vid samordning av kontakter och åtgärder i samhället. Vår kurator är XXXX.

Läkare

Våra läkare är XXXX.

Ytterligare information

1177 Vårdguiden

Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård är 1177 Vårdguiden. Här kan du få rådgivning och information, läsa din journal och ta del av andra e-tjänster. Webbadressen är www.1177.se och telefonnumret 1177. Önskar du nytt recept, sjukintyg med mera är e-tjänsten ett mycket praktiskt sätt att komma i kontakt med oss när det passar dig.

Vad är viktigt för dig just nu?

 • Oro
 • Smärta
 • Trötthet
 • Kost
 • Närstående
 • Minderåriga barn
 • Arbete/studier
 • Sömn
 • Sexualitet
 • Fysisk aktivitet
 • Relationer
 • Annat

Planering med anledning av detta:

(Utrymme för text)

Praktisk information

När man får ett besked om cancer eller misstanke om cancer är det vanligt att hamna i en kris. Det är en normal reaktion på en onormal situation. Vill du ha hjälp att bearbeta krisen, prata med din kontaktsjuksköterska eller ta kontakt med kuratorn.

Minderåriga barn

Barn mår bra att få veta vad som händer med sin förälder och också känna sig delaktiga. Du kan få råd om vad du ska berätta för dina barn eller läsa mera på www.cancerfonden.se.

Rökning

Det är alltid bra för din hälsa på lång sikt att sluta röka. När du ska opereras minskar också riskerna för komplikationer betydligt, och sårläkningen blir bättre, om du har slutat att röka. Du kan få hjälp om du vill sluta att röka.

Fysisk aktivitet

Det är alltid bra att vara fysiskt aktiv i den mån du orkar.

Ny medicinsk bedömning

Du har rätt att få en ny medicinsk bedömning. Det innebär att du blir undersökt av en annan läkare än den du först vände dig till. Syftet är att du ska vara säker på att du får den vård och behandling som passar bäst för dig. Läs mer om detta och om regler och rättigheter på www.1177.se

Patientförening

E-post: kontakt@njurcancerforeningen.se

Facebook: facebook.com/groups/njurcancer

Hemsida: www.njurcancerforeningen.se

Sjukresor

Du kan få ersättning för en del av dina resekostnader. Läs mer om detta i informationsbroschyren ”Sjukresor Patientinformation” och på www.1177.se.

Om du vill läsa mer om din sjukdom:

www.1177.se

www.cancerfonden.se

Frågor inför nästa besök:

(Utrymme för text)