Till sidinnehåll

Inledning

2.1

Ändringar sedan föregående version

2022-04-05

Kapitel 13 Behandling av metastaserad sjukdom och återfall är uppdaterat.

2019-06-10

I vårdprogrammet 2019 har samtliga kapitel uppdaterats. Exempelvis har behandlingsalternativ vid metastaserad sjukdom uppdaterats eftersom ett flertal nya läkemedel har godkänts, vilket har ändrat de rekommenderade behandlingarna. Texten för systemisk behandling har skrivits om. Rekommendationer för kirurgisk behandling har också tydliggjorts, liksom rekommendationerna för radiologisk och histopatologisk utvärdering. Planen är att vårdprogrammet ska uppdateras vartannat år. Dessutom har kapitlet ”Omvårdnad och rehabilitering” kompletterats.

2.2

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet omfattar utredning och behandling av patienter med njurcancer i Sverige. Andra tumörsjukdomar i njuren såsom njurbäckentumörer (uroteliala) och Wilms tumör, som i första hand drabbar barn, ingår inte i vårdprogrammet.

2.3

Standardiserat vårdförlopp

För njurcancer finns ett standardiserat vårdförlopp utarbetat som gäller sedan 2017.

Innehållet i vårdprogrammet överensstämmer med det standardiserade vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras och när, medan vårdprogrammet utvecklar hur det ska göras och vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet är delvis integrerat med texten i vårdprogrammet, i kortfattad version, men hela standardiserade vårdförloppet för njurcancer kan också laddas ned och läsas på webben.

2.4

Evidensgradering

Vårdprogrammet följer evidensgradering enligt EAUs RCC Guidelines. Vi har inte använt den av Regionala cancercentrum i samverkan föreslagna graderingen.