Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Följande kvalitetsindikatorer med målnivåer är fastställda i nationella vårdprogrammet:

 • Täckningsgraden för primärregistrering ska även i fortsättningen vara minst 99 %.
 • DT av torax används för adekvat stadieindelning (ersätter lungröntgen) vid primärutredning i mer än 90 % av fallen.
 • Patienter med små njurtumörer (≤ 4 cm) opereras med nefronsparande teknik i mer än 80 % av fallen.
 • Patienter med T2-tumörer opereras med laparoskopisk teknik i mer än 50 % av fallen.
 • Mer än 90 % av patienter som opereras för njurcancer ska opereras på sjukhus med mer än 25 njurcanceroperationer per år.
 • Mer än 50 % av patienter som opereras för njurcancer ska opereras på sjukhus med mer än 50 njurcanceroperationer per år.
 • Mer än 50 % av patienter med metastaserad njurcancer som behandlas med målriktade läkemedel ska ingå i en studie eller redovisas i kvalitetsregistret.
 • Väntetid från utfärdande av remiss (till specialistmottagning) till start av behandling ska vara mindre än 27 kalenderdagar för 80 % av de patienter som endast kräver basutredning (bilddiagnostik, njurfunktionsundersökning och klinisk bedömning).
 • Väntetid från remiss till behandling ska vara mindre än 41 kalenderdagar för 80 % av de patienter som kräver kompletterande utredning (exempelvis tumörbiopsi, kardiologbedömning eller bedömning av andra specialister inför operation av hög tumörtromb).
 • Alla patienter med njurcancer (100 %) ska ha en namngiven kontaktsjuksköterska.
 • Minst 80 % av alla patienter med njurcancer har fått Min Vårdplan upprättad.