Till sidinnehåll

Sammanfattning

Vårdprogrammet njurcancer 2023 är en uppdatering av vårdprogrammet 2019. Innehållet är uppdaterat med evidensbaserade kunskaper om njurcancer och anpassat till internationella riktlinjer, speciellt European Association of Urology’s (EAU) och ESMO’s guidelines för njurcancer (Renal Cell Carcinoma, RCC) vilka uppdateras årligen 1. Det första nationella Svenska vårdprogrammet färdigställdes 2004 efter initiativ från såväl Svensk Urologisk Förening som Svensk Onkologisk Förening. Eftersom EAUs guidelines för njurcancer är mer omfattande används dessa guidelines som bas för att redovisar referenser till litteraturen, grad av kunskapsevidens och styrka av rekommendationer. 

Vi har därför valt att enbart komplettera med de referenser som saknas i EAU guidelines till det svenska vårdprogrammet. Övriga referenser finns tillgängliga på Uroweb.

I arbetsgruppen för det nationella vårdprogrammet finns representanter för samtliga regioner. Här finns onkologer, urologer och kontaktsjuksköterskor samt representanter med radiologisk och morfologisk kompetens. Representanter från patientföreningen för njurcancer deltar i vårdprogramarbetet.