Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Förslag till dokumentationsmall nationell MDK för sarkom i extremiteter och bålvägg

Förslag: Presenterade sarkomcentrums behandlingsplan innan diskussion på nationell MDK.

 

Bakgrund/anamnes: Tidigare behandlingar, samsjuklighet, patientens önskemål mm.

 

Aktuell frågeställning: Vad man vill ha hjälp med/diskutera.

 

Radiologi: MRI, PET, RTG etc och från vilket datum.

 

Patologi: Diagnos, gärna också i på vilket material diagnosen ställts (FNA, mellannål, öppen biopsi).

 

Bedömning/diskussion: Vilka behandlingsalternativ togs upp, olika förslag?

 

Beslut: Slutrekommendation från nationella MDK.

 

Regional-nationell nivå: Ska behandlingen ges på nationell vårdenhet eller på presenterande sarkomcenter.