Till sidinnehåll

Förslag till dokumentationsmall nationell MDK för sarkom i extremiteter och bålvägg

Förslag: Presenterande sarkomcentrums behandlingsplan innan diskussion på nationell MDK. 

Bakgrund/anamnes: Tidigare behandlingar, samsjuklighet, patientens önskemål m.m. 

Aktuell frågeställning: Vad man vill ha hjälp med/diskutera.

Radiologi: MRI, PET, RTG etc. och från vilket datum.

Patologi: Diagnos, gärna också på vilket material diagnosen ställts (FNA, mellannål, öppen biopsi).

Bedömning/diskussion: Vilka behandlingsalternativ togs upp, olika förslag?

Beslut: Slutrekommendation från nationell MDK.

Nationell eller regional nivå: Ska behandlingen ges på nationell vårdenhet eller på presenterande sarkomcentrum?