Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Palliativ vård

För palliativ vård och insatser efter att den antitumorala behandlingen avslutats, hänvisas till det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.

Strålbehandling kan ges i palliativt syfte för att lindra symtom. Hyperfraktionering är att föredra när den förväntade överlevnadstiden är kort, t.ex. 3 Gy till 30–36 Gy eller 4–5 Gy till 20–25 Gy. Vid smärta från skelettet kan en engångsdos med 8 Gy ha god effekt (++).

Referenser

(Azzarelli et al., 2001; Becker et al., 2006; Constantinidou et al., 2009; D'Angelo et al., 2015; Demetri et al., 2009; Garcia-Del-Muro et al., 2011; Judson et al., 2014; Katz et al., 2012; Lorigan et al., 2007; Park et al., 2011; Park et al., 2013; Patel et al., 2006; Penel et al., 2008; Penel et al., 2011; Ray-Coquard et al., 2015; Regnier-Rosencher et al., 2013; Sanfilippo et al., 2015; Seddon et al., 2015; Stacchiotti, Negri, et al., 2012; Stacchiotti, Palassini, et al., 2012; van der Graaf et al., 2012; Weiss et al., 1999; Winter et al., 2015)

Nästa kapitel
15 Omvårdnad och rehabilitering