Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

 1. Täckningsgrad i nationella kvalitetsregistret för sarkom (mål > 90 %)
 2. Bedömning vid multidisciplinära konferenser innan behandlingsstart (mål 100 %)*
 3. Tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska (mål 100 %)*
 4. Tiden från remiss till sarkomcentrum till information till patienten om preliminär behandlingsplan (mål 28 dagar)*
 5. Tiden från remiss till och behandlingsstart vid sarkomcentrum (kirurgi, medicinsk antitumoral behandling eller strålbehandling) (mål 39 dagar)*
 6. Primär operation vid sarkomcentrum (mål 100 %)*
 7. Fullständigt, strukturerat PAD-svar efter operation som grund för vidare behandlingsbeslut (mål > 90 %)
 8. Andel patienter med R0-marginal (marginell eller vid) efter operation på sarkomcentrum (mål > 90 %)
 9. Andel högmaligna, djupt liggande mjukdelssarkom som behandlas med postoperativ strålbehandling (> 90 %)
 10. Andel högmaligna mjukdelssarkom som uppfyller kriterierna enligt avsnitt 11.3.3 hos patienter > 65 år som behandlas med cytostatika.
 11. Frekvens av lokala återfall (mål < 10 %)

*Målnivån gäller patienter med tumörer som uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke enligt gällande vårdförlopp.

En generell målnivå för 5-årsöverlevnad kan inte ges på grund av den heterogena tumörgruppen som omfattas av detta vårdprogram.

Nästa kapitel
21 Referenser