Till sidinnehåll

Nationell MDK för sarkom i extremiteter och bålvägg

När?

nMDK hålls varannan måndag ojämna veckor kl. 15.30–16.15.

Vilka är med?

Alla svenska sarkomcentrum, dvs. 3 nationella och 2 regionala sarkomcentrum. 

Hur?

Regionalt eller nationellt centrum anmäler via nMDK-remiss som skickas eller faxas till ordförandecentrum (Sarkomcentrum KS första året) med uppgifter om klinik (var remissen kommer ifrån), relevant radiologi (bilder länkas) och patologi, samt vilket datum för nMDK som diskussion önskas. Det ska också framgå om man önskar att bildmaterialet ska demonstreras av en radiolog från det sarkomcentrum som håller i konferensen, dvs. om man inte har egen radiolog närvarande som kan demonstrera bildmaterialet. 

Remissen måste vara faxad till ordförandecentrum senast onsdag kl. 09.00.

Mejl skickas till asle.hesla@sll.se med patientens födelseår, diagnos och frågeställning.

Asle Hesla skickar måndag förmiddag meddelande till alla som anmält sig till sändlistan om aktuella patienter (avkodat) och frågeställning.

På själva konferensen redogör remitterande sarkomcentrum kortfattat för sjukhistorien och ev. frågeställning. Remitterande sarkomcentrum ansvarar också för demonstrationen av bildmaterialet, om man inte har önskat att bilderna ska demonstreras av ordförandecentrum.  

Anmälande sarkomcentrum och ordförandecentrum dokumenterar rekommendationen från nMDK. 

Vad ska tas upp?

Nydiagnostiserade osteosarkom och Ewing sarkom samt patienter med muskulo-skeletala tumörer som kan tänkas ha nytta av en nationell multidisciplinär diskussion. Frågeställningen kan gälla kirurgi, onkologi eller patologi.

Viktiga nummer: 

Videolänk KS: 1 019 140

Sarkomcentrum Karolinska Fax: 08-517 746 99, tel: 08-517 722 64

Asle Hesla Tel: 070-287 39 13, alternativt 08-517 725 17

Mall för anmälan till nationell multidisciplinär sarkomkonferens

Ladda ner mallen (word).

Anmälande klinik

Konferens
datum

Födelseår Patologi Radiologi Presenterar bilder Frågeställning
KS 17/12 -18 2001 osteosarkom hö femur med lungmets

Rtg+MR hö femur

PET-DT

Ja Neoadjuvant MAP+res av lungmets+dist.femur

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

Faxas till Sarkomcentrum KS. 

Fax: 08-517 746 99

Tel: 08-517 722 64

Mejl: asle.hesla@sll.se