Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Nationella multidisciplinära konferenser (nMDK) för sarkom i extremiteter och bålvägg

När

nMDK hålls varannan måndag ojämna veckor kl. 15.30-16.15.

Vilka är med

Alla svenska sarkomcentra, dvs. 3 nationella- och 2 regionala sarkomcentra.

Hur

Regionalt- eller nationellt centrum anmäler via nMDK-remiss som skickas/faxas till ordförandecentrum (Sarkomcentrum KS första året) med uppgifter om klinik (var remisen kommer ifrån), relevant radiologi (bilder länkas) och patologi, samt vilket datum för nMDK som diskussion önskas. Det skall också framgå om man önskar att bildmaterialet skal demonstreras av radiolog från sarkomcentrum som håller i konferensen, dvs om man inte har egen radiolog närvarande som kan demonstrera bildmaterialet.

Remissen måste vara faxad till ordförandecentrum senast onsdag kl. 0900.

Mejl skickas till asle.hesla@sll.se med patientens födelseår, diagnos och frågeställning.

Asle Hesla skickar måndag förmiddag meddelande till alla som anmält sig till sändlista om aktuella patienter (avkodat) och frågeställning.

På själva konferensen redogör remitterande sarkomcentrum kortfattat för sjukhistorien och evt. frågeställning. Remitterande sarkomcentrum ansvarar också för demonstrationen av bildmaterialet, så vida man inte har önskat att bilderna skall demonstreras av ordförandecentrum. 

Anmälande sarkomcentrum och ordförandecentrum dokumenterar rekommendation från nMDK.

Vad skall tas upp

Nydiagnostiserade osteo- och Ewingsarkom samt patienter med muskulo-skeletala tumörer som kan tänkas ha nytta av en nationell multidisciplinär diskussion. Frågeställningen kan gälla kirurgi, onkologi eller patologi.

Viktiga nummer:

Videolänk KS: 1 019 140

Sarkomcentrum Karolinska Fax 08–51774699, Tel. 08-51772264

Asle Hesla Tel: 0702873913, alternativt 08–51772517

Mall för anmälan till nationell multidisciplinär sarkomkonferens

Ladda ner mallen (word).

Anmälande klinik

Konferens

datum

Födelseår

 

Patologi

Radiologi

Presenterar bilder

Frågeställning

 KS

17/12–18

2001

osteosarkom hö femur med lungmets

Rtg+MR hö femur

PET/DT

Ja

Neoadjuvant MAP+res av lungmets+dist.femur

             
             
           

 

             
             
   

 

 

 

 

 

 

Faxas till Sarkomcentrum KS

Fax: 08-51774699

Tel: 08-51772264

Mejl:asle.hesla@sll.se

 

Nästa kapitel
Förslag till dokumentationsmall nationell MDK för sarkom i extremiteter och bålvägg