Till sidinnehåll

Egenvård

Rekommendationer

  • Patienten bör rekommenderas att avstå från rökning och undvika överkonsumtion av alkohol. Inför, under och den närmaste månaden efter behandling bör patienten avstå helt från rökning.
  • Fysisk aktivitet efter förmåga är viktigt för att minska risken för komplikationer samt lindra biverkningar.

Nationella riktlinjer

  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning. 
16.1

Rökning

Genom rökstopp eller rökpaus har patienten själv möjlighet att påverka behandlingsresultatet i gynnsam riktning 131132133134135136137. Rökande patienter bör informeras av behandlande läkare eller kontaktsjuksköterska om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling. Patienten bör informeras om och i förekommande fall remitteras till rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården. Patienterna kan också ringa den nationella Sluta röka-linjen 020-84 00 00 

16.2

Komplementär och alternativ medicin

Minst en av fyra cancerpatienter i Sverige använder sig av olika metoder inom komplementär och alternativ medicin (KAM), främst i syfte för att må bättre psykiskt och fysiskt. Massage, yoga, musikterapi, akupunktur, meditation eller kosttillskott är exempel på några metoder för att dämpa smärta, illamående eller ångest 138. 

Patienten bör informeras om att KAM kan påverka effekterna av cancerläkemedel 139140. Patienten bör också uppmuntras att informera om denne använder KAM. För ytterligare upplysningar, se broschyren ”Om du funderar på komplementär och alternativ medicin141. I broschyren finns information om interaktioner mellan tillskottspreparat och medicinsk behandling.

16.3

Alkohol

Kontaktsjuksköterskan bör rekommendera patienten att vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Överkonsumtion av alkohol ökar risken för kirurgiska komplikationer 142143144.

Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48.

16.4

Fysisk aktivitet

Det är viktigt att man som patient själv fortsätter med fysisk aktivitet efter rehabilitering och ev. organiserad träning hos t.ex. fysioterapeut, och att man försöker öka intensiteten allteftersom man blir bättre. Fysisk aktivitet stimulerar välbefinnandet och snabbar på återhämtningen. Det minskar också risken för komplikationer i samband med kirurgi och onkologisk behandling.

Patienter bör uppmuntras till hälsofrämjande levnadsvanor. Mer information, riktad till såväl professionen som patienter och anhöriga, har samlats i ”Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer. Ett kunskapsunderlag för teamet”.

16.5

Egenvård vid onkologisk behandling

Nedanstående patientråd gäller främst för de patienter som får onkologisk behandling och då närmast efter perioder med kraftigare cytostatikabehandling, men kan även tillämpas under och efter strålbehandling. Informationen till patienten bör givetvis individualiseras. 

16.5.1

Infektionskänslighet

Allmänna råd till patienter och närstående för att undvika infektion: 

  • Var noggrann med handhygienen. Det gäller både dig själv och dina närstående. 
  • Träffa gärna folk – men undvik personer med pågående smittsam infektion (speciellt luftvägssmitta). 
  • Undvik gärna folksamlingar och köer om det går, speciellt under influensatider. 
  • Om du kommer i kontakt med någon som är smittad med vattkoppor – ta snarast kontakt med din läkare för att diskutera eventuella åtgärder. Vattkoppor kan vara farligt för dig. Risken att du blir sjuk är dock liten om du har haft vattkoppor tidigare eller om du har förebyggande virusprofylax (valaciclovir). 
  • Undvik att vistas i närheten av husrenoveringar eller ombyggnationer och undvik att gräva i jord. I jord och byggdamm kan det finnas svampsporer som kan ge farliga infektioner när du är infektionskänslig. 
16.5.2

Vaccinationer

Vaccinera dig mot säsongsinfluensan. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket rekommenderar att alla som har gravt nedsatt immunförsvar gör detta.

16.5.3

Hud

Var försiktig med solen. Huden är känsligare än vanligt efter cytostatikabehandlingen. Vissa cytostatika kan ge nedsatt känsel i fingrar och under fotsulor, varför det är viktigt att undvika sår på dessa delar. Man bör därför bl.a. undvika att gå barfota.

16.5.4

Hudvård vid strålbehandling

Det är viktigt att sköta om huden för att förebygga och lindra hudreaktioner i behandlingsområdet vid strålbehandling. Tvätta huden med mild parfymfri tvål och ljummet vatten för att bevara hudbarriären. Skydda huden i behandlingsområdet genom att använda kläder i bomullsmaterial närmast huden. Använd vattenbaserade lanolinfria produkter för att återfukta huden. En mild steroidsalva kan användas för att mildra utvecklingen av strålreaktion i behandlingsområdet samt lindra klåda och irritation.

16.5.5

Munvård

För att lindra muntorrhet bör patienten skölja munhålan ofta med vanligt vatten eller kolsyrat vatten. Använd mjuk tandborste och mild tandkräm. Inspektera munhålan dagligen för att upptäcka slemhinneskador och eventuella svampinfektioner. Vid låga trombocyter, avstå tandtråd.