Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Egenvård

Rekommendationer

  • Patienten bör rekommenderas att avstå från rökning och undvika överkonsumtion av alkohol. Inför, under och den närmaste månaden efter behandling bör patienten avstå helt från rökning.

Nationella riktlinjer

  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning.
16.1

Rökning

Genom rökstopp/rökpaus har patienten själv möjlighet att påverka behandlingsresultatet i gynnsam riktning (Iwakawa et al., 2006; Jagsi et al., 2007; Kaufman et al., 2008; Macdonald et al., 2004; Prochazka et al., 2002; Wells et al., 2004).

Rökande patienter bör informeras av behandlande läkare eller kontaktsjuksköterska om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling.

Patienten bör informeras om och i förekommande fall remitteras till rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården.

Patienterna kan också ringa den nationella Sluta röka-linjen 020-84 00 00.

16.2

Komplementär och alternativ medicin

Minst en av fyra cancerpatienter i Sverige använder sig av olika metoder, främst i syfte att må bättre psykiskt och fysiskt. Massage, yoga, musikterapi, akupunktur, meditation eller kosttillskott är exempel på några metoder för att dämpa smärta, illamående eller ångest (Wode et al., 2019).

Patienten bör informeras om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel. För ytterligare upplysning se broschyr KAM (Komplementär och alternativ medicin) ("Komplementär och alternativ medicin (KAM),").

16.3

Alkohol

Kontaktsjuksköterskan bör rekommendera patienten att vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Överkonsumtion av alkohol ökar risken för kirurgiska komplikationer (Bradley et al., 2011; Nath et al., 2010; Tonnesen et al., 2009).

Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48.

17.4

Fysisk aktivitet och matvanor

Patienter bör uppmuntras till hälsofrämjande levnadsvanor. Mer information, riktad till såväl professionen som patienter och anhöriga, har samlats i ”Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer. Ett kunskapsunderlag för teamet”.

Nästa kapitel
17 Uppföljning