Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

22.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer och specialiteter som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

22.1.1

Vårdprogramgruppens medlemmar

Ordförande
Emelie Styring
Medicine doktor, leg. läkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

RCC Norr
Karin Papworth
Medicine doktor, överläkare, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

RCC Uppsala-Örebro
Vakant

RCC Stockholm-Gotland
Asle Hesla
Biträdande överläkare, Ortopediska kliniken, Sarkomcentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

RCC Sydöst
Thorsten Schepull
Medicine doktor, överläkare, Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

RCC Väst
David Wennergren
Överläkare Tumörteamet, Ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

RCC Syd
Fredrik Vult von Steyern
Docent, överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Adjungerade författare

Anna-Clara Esbjörnsson
Medicine doktor, leg. fysioterapeut, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Magnus Hansson
Docent, överläkare, Klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg samt Patologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Lars Hjorth
Överläkare, Barnonkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Helen Lernedal
Kontaktsjuksköterska, specialistsjuksköterska ortopedisk onkologi, Ortopediska kliniken, Sarkomcentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Fredrik Mertens
Professor, överläkare, Genetiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Richard Löfvenberg
Docent, överläkare, Ortopedkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Mikael Skorpil
Överläkare, Diagnostisk radiologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Mats Geijer
Professor, Överläkare, Avdelningen för radiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Carolina Bogefors
Medicine doktor, specialistläkare, Onkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Marie Ahlström
Överläkare, Onkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Antroula Papakonstantinou
Specialistläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Helene Jardenberg
Leg. fysioterapeut, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Gunilla Prins
Leg. arbetsterapeut, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

22.2

Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har några pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum Syd.

 

22.3

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansnämnd, vilken utsett Emelie Styring till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och företrädare för patienter och profession

 • Fysioterapeuterna – sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi
 • Läkemedelsrådet i Region Skåne
 • Dietisternas riksförbund
 • Patient- och närståenderåden RCC Väst, RCC Syd, RCC Norr
 • Sarkomföreningen
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk förening för allmänmedicin (Sfam)
 • Svensk förening för medicinsk genetik och genomik (SFMG)
 • Svensk förening för Medicinsk Radiologi (SFMR)
 • Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM)
 • Svensk Plastikkirurgisk förening
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Sveriges Arbetsterapeuter

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen, fastställts av RCC:s samverkansnämnd och publicerats på RCC:s webbplats.

Nästa kapitel
Bilaga 1 Kvalitetsdokument för patologi