Till sidinnehåll

Sammanfattning

Det totala antalet personer som drabbas av sarkom per år är ca 300, vilket är lågt jämfört med många andra cancerformer. Behandlingen av sarkom är komplicerad och ställer krav på specialkunskap, varför vården är centraliserad till 5 sarkomcentrum i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Utöver dessa 5 centrum bedrivs i region Mellansverige medicinsk/onkologisk verksamhet samt strålbehandling av patienter med sarkom, men regionen har inget sarkomcentrum. Merparten av patienterna i denna region får den diagnostiska och kirurgiska delen av handläggningen i Stockholm.

Den multidisciplinära konferensen (MDK) är central för bedömningen av sarkompatienternas utredning och behandling. Patienterna ska diskuteras vid MDK i samband med diagnostik, beslut om behandlingsrekommendation och misstanke om sena behandlingskomplikationer eller återfall.

För kirurgisk behandling finns gott vetenskapligt stöd för behandling vid sarkomcentrum i form av mindre risk för re-excision, färre amputationer till förmån för extremitetsbevarande kirurgi och lägre andel lokala återfall. Korrekt kirurgisk behandling kräver särskild expertis och är viktig för att minska risken för re-operation, eftersom postoperativ behandling inte kan kompensera för inadekvat kirurgi.  

För onkologisk behandling är evidensläget inte lika starkt, och organisationen av behandlingen skiljer sig över Sverige. Behandlingen ska ges av en onkolog med erfarenhet och kompetens inom området.

Uppföljning av patienterna, innefattande rapportering till det nationella kvalitetsregistret, är av största vikt för att säkerställa jämlik vård.

Förändringarna bedöms inte påverka resursbehovet för patientgruppen på nationell basis, men kan i vissa lägen omfördela behoven från regionala till nationella centrum enligt tidigare beslut om nivåstrukturering.