Till sidinnehåll

Ärftlighet

Individer med en förstagradssläkting (biologisk förälder, syskon eller barn) som insjuknat i lymfom löper ca 2–4 gånger högre risk att själv få lymfom. Risken för just T-cellslymfom är ca 2 gånger högre 89. Även om den familjära riskökningen förefaller stor måste risken för den enskilda individen bedömas som mycket liten och screening rekommenderas inte.