Till sidinnehåll

Bedömning av allmän-tillståndet (performance status)

WHO

 

Karnofsky

Asymtomatisk – klarar normal aktivitet utan restriktioner

0

 

100

Asymtomatisk

90

Klarar normal aktivitet. Milda sjukdomssymtom.

Klarar inte fysiskt ansträngande arbete. Helt uppegående.

1

 

80

Klarar med svårighet normal aktivitet. Måttliga symtom.

70

Klarar egenvård, men inte normal aktivitet.

Klarar egenvård, men inte arbete. Uppegående mer än halva dagen.

2

 

60

Klarar det mesta av egenvård med viss hjälp.

50

Behöver betydande hjälp och omvårdnad.

Klarar delvis egenvård. Säng- eller rullstolsbunden mer än halva dagen.

3

 

40

Kräver särskild omvårdnad, uttalad funktionsinskränkning.

30

Kräver sjukhusvård, men är inte kritiskt sjuk.

Klarar inte egenvård. Helt säng- eller rullstolsbunden.

4

 

20

Sjukhusvårdad, kräver aktiv vård/behandling.

10

Döende

Död

5

 

0

Död