Till sidinnehåll

Palliativ vård och insatser

Patienter som inte bedöms vara aktuella för kurativ behandling bör erbjudas palliativ behandling där målen är bästa möjliga livskvalitet och minimerat behov av sjukhusvård samt i vissa fall även en förhoppning om en något förlängd överlevnad. Om vården är uttalat palliativ och inte inkluderar cytostatika kan patienten skötas av antingen en onkologi- eller hematologimottagning, hemsjukvården eller en palliativ enhet. Det varierar i landet i vilken grad man kan ge blod- eller trombocyttransfusioner inom hemsjukvård eller avancerad sjukvård i hemmet. Lokala rutiner får gälla.

I övrigt hänvisar vi till det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.