Till sidinnehåll

Provtagning FIT

11.1

Provtagningsinstruktion för screeningdeltagaren

I de nationella breven som sänds ut till medborgarna med erbjudande om provtagning och provtagningsmaterial bifogas ”Instruktion för avföringsprov”. Instruktionen beskriver i text kombinerat med illustrationer i nio steg hur provet görs och sedan postas.

Kap11_bild1.jpg

På den nationella sidan för tjock- och ändtarmscancerscreening på 1177 Vårdguiden finns även en film som visar hur provet görs. Filmen är tillgänglighetsanpassad med speaker och undertexter på lätt svenska. Även syntolkning ingår, samt valbara undertexter på de 12 vanligast förekommande språken i Sverige förutom svenska samt extra röstmanus för två ytterligare språk. Filmen visar hur en person får sitt prov i brevlådan, gör provet i hemmet, förpackar och därefter postar provet samt får sitt provsvar i brevlådan. I filmen ingår även kort information om screening och screeningdeltagandet.

Provtagningsinstruktionen och filmen är framtagen av RCC i samverkans arbetsgrupp för tjock- och ändtarmscancerscreening tillsammans med det nationella kommunikatörsnätverket.

Screeningdeltagaren har även möjlighet att få information om provtagningen per mejl och telefon med samordningssjuksköterskorna på GSK-kansliet, enheten för cancerprevention och screening. Kontaktuppgifter finns i de nationella breven som sänds till medborgarna och på 1177 Vårdguiden.

 

11.2

Felkällor

Med FIT behövs inga dietföreskrifter eller läkemedelsrestriktioner, till skillnad från gFOBT. Deltagaren genomför provtagningen själv, vilket medför en ökad risk för felaktig provtagning. Det är därför viktigt med en tydlig patientinstruktion. Andelen underkända test ska inte överstiga 3 % och bör inte överstiga 1 % 97, i annat fall bör provtagningsmateriel och instruktioner omprövas.

Provröret bör vara utformat så att provvolymen blir korrekt och ingen vätska kan spillas eller läcka vid hanteringen. Ett problem är falskt negativa svar på grund av för lång tid mellan provtagning och analys. Hållbarheten är kortare än med gFOBT, eftersom globin är mindre stabilt i feces än hemgruppen. Deltagaren måste själv skriva provtagningsdatum på provtagningstuben, för att provet ska accepteras för analys vid ankomst till laboratoriet. Avföringsprovet görs vid endast ett tillfälle, vilket innebär ökad risk för icke-representativt prov. Vid provtagningen dras en provtagningspinnen fram och tillbaka på olika ställen i avföringen tills räfflorna på pinnens spets är täckta, med fördel på flera olika ställen i avföringen för att öka provets representativitet. Provet bör inte tas under menstruation eller vid annan känd samtidig blödning i anogentialområdet.

Provet sänds per post till laboratoriet. Nedbrytningen av hemoglobin i provtagningsbufferten är temperaturberoende och bromsas avsevärt om provet kan förvaras kallt. Hållbarheten i rumstemperatur är begränsad, så deltagarna bör om möjligt posta provet samma dag som det tas. Ett observandum i kliniskt bruk utanför screeningprogrammet är att FIT (till skillnad från gFOBT) inte med säkerhet påvisar blödningar från övre magtarmkanalen på grund av proteolytisk nedbrytning av globinet.