Till sidinnehåll

Bakgrund och orsaker till tjock- och ändtarmscancer

Epidemiologi, riskfaktorer, naturalförlopp och prevention diskuteras utförligt i det nationella vårdprogrammet för desamma, varför vi hänvisar dit för de aspekterna.

Det bör påpekas, att screeningen innebär både primärprevention och sekundärprevention. Genom att eventuella polyper identifieras och exstirperas vid koloskopin (om f-Hb är positivt) uppnås en viss primärprevention. Sekundärpreventionen sker genom motsvarande selektion, där eventuell tjock- och ändtarmscancer upptäckes i ett tidigare stadium än när den blir symtomatisk.