Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kategorisering av tumören

10.1

Koder

Vårdprogrammet avser tumörer utgångna från moderkakan (gestationella trofoblasttumörer). I kliniken kodas diagnoserna enligt ICD-10 där koden bestäms på grundval av både läge och morfologi (Tabell X), medan tumörregistret kodar med lägeskod enligt ICD-O/3 C58.9 med tillägg av en morfologikod. Se avsnitt 6.1.2.

ICD-10 (från Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem Systematisk förteckning Svensk version 2011) Denna klassifikation använder delvis morfologiska termer som idag inte längre skall användas.

O01

Druvbörd - mola hydatidosa
Utesluter: Malign hydatidiform mola (D39.2)

O01.0

Klassisk blåsmola
Komplett hydatidiform mola

O01.1

Inkomplett och partiell blåsmola

O01.9

Blåsmola, ospecificerad (Hydatidiform mola UNS)                                              Trofoblastsjukdom UNS

D39.2

Tumör av osäker eller okänd natur i placenta  Korioadenoma destruens                 Hydatidiform mola:
          invasiv
          malign                                           Utesluter: Hydatidiform mola UNS (O01.9)

Nationella fördjupningskoder

D39.2A

Invasiv mola

D39.2B

Misstänkt koriokarcinom

D39.2C

Placental site trophoblastic tumor (PSTT). Epitelioid trofoblasttumör (ETT)*

D39.2X

Tumör av osäker eller okänd natur i placenta, ospecificerad

C58

Malign tumör i moderkakan - neoplasma malignum placentae Utesluter: Korioadenoma (destruens) (D39.2)                          Hydatidiform mola:
          invasiv (D39.2)
          malign (D39.2)

* ETT har förbisetts i nationella fördjupningskoderna

Histologisk klassifikation av trofoblastsjukdom enligt ICD-O/3

91000

Komplett mola (O01.0)

91030

Partiell mola (O01.1)

91001

Invasiv mola (D39.2A)

91003

Koriokarcinom(C58.9)

91043

Placental site trophoblastic tumor (D39.2C)

91053

Epitelioid trofoblastisk tumör (D39.2C)

Saknas uppgift om molan är komplett eller partiell kodas den under 91000 (O01.9). SNOMED-koderna är identiska med ICD-O/3-koderna med tillägg av ett M först i koden (t ex M91000)

10.2

Stadieindelning och riskgruppsindelning

Stadieindelning för trofoblasttumörer (FIGO 2000) (64)

Stadium I 

Sjukdom begränsad till uterus.

Stadium II 

Trofoblasttumören växer utanför uterus men är begränsad till genitalorganen (adnexa, vagina, breda ligamenten).

Stadium III 

Trofoblasttumören utbredd till lungorna med eller utan utbredning till genitalorganen.

Stadium IV 

Andra metastaslokaler.

 

Poängtabell för riskgruppsindelning av trofoblasttumörer (FIGO 2000) (64)

Poäng*

0

1

2

4

Ålder (år)**

≤39 

≥40

 

 

Graviditet 

Mola 

Abort 

Fullgången

 

Tidsintervall (månader)***

<4

≥4-<7 

≥7-<13 

≥13

hCG

<1000

1000-<10 000 

10 000-<100 000 

≥100 000

Största tumör (cm)

 

≥3-<5 cm

≥5 cm

 

Metastas-lokaler

Lunga 

Mjälte, Njurar 

Gastro-intestinala

Hjärna, lever

Antal metastaser****

0

≥1-<5 

≥5-<9 

≥9

Tidigare misslyckad kemoterapi

 

 

Singeldrog

Multipla droger

*OBS att poäng 3 ej finns i tabellen

**Man är ≤39 år fram till den dag man fyller 40.

***Intervall mellan avslutande av föregående graviditet och start av kemoterapi 

****Lungröntgen skall användas för att räkna lungmetastaser

Poäng: lågrisk: ≤6, högrisk ≥7

Nästa kapitel
11 Patologi