Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

För misstänkta feokromocytom, paragangliom och binjurebarkscancer gäller de indikatorer och målnivåer som fastställts i Standardiserat vårdförlopp för neuroendokrina buktumörer.

100 % av opererade binjureförändringar ska registreras i SQRTPA.

Andel patienter som ingår i standardiserade vårdförlopp (SVF) som diskuterats vid MDK ska överstiga 95 %.