Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens (MDK)

MDK för patienter med binjuretumörer kan involvera en mängd olika specialiteter, och måste variera i sammansättning eftersom binjuretumörer till sin natur är så olika, alltifrån benigna adenom som snabbt kan avskrivas till avancerade maligniteter som kräver multimodal behandling.

Följande funktioner/specialiteter bör finnas tillgängliga och kunna medverka vid MDK på de enheter som handlägger patienter med binjuretumörer:

  • ansvarig specialist för medicinsk behandling (internmedicinare/endokrinolog/onkolog)
  • endokrinkirurg
  • patolog med särskild inriktning på endokrin patologi
  • radiolog med särskild inriktning på endokrina buktumörer
  • nuklearmedicinare
  • kontaktsjuksköterska
  • koordinatorsfunktion

Vilka som deltar vid MDK bör således vara behovsanpassat. Exempelvis är sällan närvaro av patolog nödvändig vid bedömning av incidentalom, eller vid pre-operativa konferenser. Närvaro av onkolog är givetvis påkallad vid misstänkt eller konstaterad malignitet, där också patologins roll kan vara avgörande för val av behandling och uppföljning, och så vidare.

Lokala rutiner bör avgöra vilka patienter som tas upp vid MDK. Samtliga patienter med oklar bild, eller där vidare utredning/behandling bedöms påkallad, bör diskuteras vid MDK. Däremot kan patienter med entydiga kriterier för att en binjureförändring är benign och hormonellt inaktiv (t.ex. efter incidentalomutredning enligt flödesschema) avskrivas från vidare utredning och kontroller utan MDK.