Till sidinnehåll

Primär prevention

Det finns i nuläget inget som talar för att något i vår omgivning eller i våra levnadsvanor skulle öka risken för att utveckla tumörer i just binjurarna. Det finns riskfaktorer i vår livsstil för utveckling av vissa cancerformer, men bevisad koppling till tumörer i binjurarna finns inte. (ref https://www.cancerfonden.se/livsstil).

Mer information om levnadsvanor och cancer finns på följande sidor:

https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsoframjande-levnadsvanor-vid-cancer/

https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsosamma-levnadsvanor-for-dig-som-har-eller-har-haft-cancer/