Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

   • Förbättrad överlevnad vid HCC genom standardisering av utredning, diagnostik och behandling samt genom förbättrad HCC-övervakning.
   • Standardisering av radiologisk diagnostik och radiologiska utlåtanden.
   • Standardiserad patologi med samverkan med KVAST och kvalitetsregister.
   • Öka andelen av tidigt upptäckt HCC framförallt genom förbättrad HCC-övervakning.
   • Att huvudmännen ska ta ansvar att organisera HCC-övervakning.
   • Tillvarata möjligheter för aktiv behandling för en förbättrad överlevnad.
   • Minska skillnader mellan regioner avseende behandling.
   • Förbättrad uppföljning, eftersom det ofta krävs förnyade behandlingar vid återfall eller progress för att uppnå långtidsöverlevnad.

Varje region och landsting behöver skapa rutiner för att vårdprogrammet ska kunna anpassas och genomföras regionalt och lokalt.

Mätbara mål som syftar till att mäta förbättring finns i separat kapitel, och kan följas i öppen rapport online på www.cancercentrum.se