Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

23.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde.

Stödjande Regionalt cancercentrum väst (RCC väst) med Marie Boëthius som ansvarig vårdprogramhandläggare.

Ordförande är Magnus Rizell, Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg.

23.1.1

Vårdprogramgruppens medlemmar i denna revision

Namn

Klinisk titel

Specialitet

Sjukhus och tjänsteort

Anna Abrahamsson

överläkare

Hepatologi

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Soo Aleman

överläkare

Hepatologi/infektion

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Christer Andersson

professor emeritus

Allmänmedicin

Umeå

Mats Andersson

överläkare

Radiologi

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Elisabet Axelsson

överläkare

Radiologi

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Wolf Bartholomä

överläkare

Radiologi

Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping

Olof Danielsson

överläkare

Patologi

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Jenny Drott

specialistsjuk­­sköterska

Kirurgi

Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping

Ann-Sofi Duberg

överläkare

Infektion

Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Charlotte Ebeling Barbier

överläkare

Radiologi

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jacob Fredman

överläkare

Leverkirurgi

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Gordana Grujcic

specialistsjuk­­sköterska

Medicin

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Johan Haux

överläkare

Onkologi

Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Oscar Hemmingsson

överläkare

Leverkirurgi

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Bengt Isaksson

överläkare

Leverkirurgi

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Sirje Laur

specialistsjuk­­sköterska

Medicin

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Nikolaos Kartalis

överläkare

Radiologi

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Gert Lindell

överläkare

Leverkirurgi

Skånes universitetssjukhus, Lund

Lotta Lundgren

överläkare

Onkologi

Skånes universitetssjukhus, Lund

Carlos Fernandez Moro

överläkare

Patologi

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Peter Naredi

professor

Kirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg

Hanna Nyström

överläkare

Leverkirurgi

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Antti Oksanen

överläkare

Hepatologi

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Ann-Sofie Rehnberg

överläkare

Palliativ medicin

Stockholms Sjukhem

Magnus Rizell

överläkare

Leverkirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg

Per Sandström

överläkare

Leverkirurgi

Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping

Malin Sternby Eilard

överläkare

Transplantation

Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg

Cecilia Strömberg

överläkare

Leverkirurgi

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Christian Sturesson

överläkare

Leverkirurgi

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Per Stål

överläkare

Hepatologi

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Hans Verbaan

överläkare

Hepatologi

Skånes universitetssjukhus, Malmö

23.2

Jäv och andra bindningar

Medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som har bedömts innebära jäv för detta vårdprogram. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebro.

23.3

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Magnus Rizell till vårdprogramgruppens ordförande.

I remissrundan har professionen, specialistföreningar och patientföreningar lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll, se bilaga 8.

Vårdprogrammet har också gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter remissrundan kommer remissvar att beaktas. Vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd.

23.3.1

Handlingsplan för förankring hos patienter och patientorganisationer

Vårdprogrammet har skickats till identifierade patientföreningar:

  • Riksförbundet för leversjuka, Box 2918, 187 29 Täby
  • Riksföreningen Hepatit C
  • Sveriges Cancersjukas Riksförbund (SCR), Barksväg 14 nb, Box 7107, 170 07 Solna
  • Nätverket mot CANCER, Box 85, 280 20 Bjärnum
  • PALEMA
23.3.2

Patientinformation