Till sidinnehåll

Behandling av återfall

Behandling av återfall beskrivs inom ramen för respektive behandling. De flesta patienter som behandlas för HCC får nya tumörer (om de inte har levertransplanterats), och som vid andra maligniteter så finns det en risk för metastaser i och utanför levern.

Eftersom återfallsrisken är hög är en organiserad uppföljning med syfte att ge förnyad behandling en förutsättning för god långtidsöverlevnad.