Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Uppföljning

Uppföljning är viktig för att ge förnyad behandling och därmed förbättrad överlevnad. Uppföljningen beskrivs i respektive behandlingskapitel, men också i kapitel 13 Behandlingsutvärdering.

Nästa kapitel
20 Underlag för nivåstrukturering