Till sidinnehåll

Uppföljning

Uppföljning är viktig för att ge förnyad behandling och därmed förbättrad överlevnad. Uppföljningen beskrivs i respektive behandlingskapitel, men också i kapitel 13 Behandlingsutvärdering.