Till sidinnehåll

Palliativ vård och insatser

Vi hänvisar till nationellt vårdprogram i palliativ vård.

Man måste ta hänsyn till påverkad leverfunktion vid val och dosering av läkemedel, (se kapitel 15 Understödjande vård och kapitel 17 Omvårdnad och rehabilitering).

16.1

Bedöma livskvalitet

16.2

Närstående

För närstående är sjukdomstiden en påfrestande period med rollförändringar och svårigheter att stödja den sjuka. Stödet till de närstående kan innebära både information om vad som händer och emotionellt stöd i form av samtal. De närstående kan behöva prata med någon om sin egen sorg, men också om hur de kan samtala med patienten eller med barnen 363. Vi hänvisar till det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

16.3

Brytpunktsamtal

Brytpunktsamtal bör genomföras när patienten går in i en palliativ fas men kan ofta behöva upprepas.

Allmän information om brytpunktssamtal finns i nationella vårdprogrammet för palliativ vård. På RCC:s webbplats finns också en bra introduktionsfilm.