Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

21.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

21.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

21.2.1

Nationella vårdprogramgruppen för melanom

Ordförande

Hanna Eriksson 
docent, specialistläkare onkologi och dermatologi, Medicinsk enhet Huvud-hals-lung- och hudcancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Ordförande

Kari Nielsen
docent, överläkare i Dermatologi och Venereologi, Hudmottagningarna vid Skånes sjukhus nordväst, Helsingborg och Skånes universitetssjukhus, Lund.

Norr

Zinaida Bucharbajava
dermatolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Malin Jansson
kirurg, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Ingrid Ljuslinder
med.dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå,
regional representant RCC NorrFredrik Östman 
patientrepresentant Melanomföreningen

Mellansverige

Tinna Harper Arndottir
kirurg, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Cristina Hendre
överläkare, Hudkliniken, Karlstad

Anna Coter
överläkare patologi, specialistläkare dermatovenereologi, Klinisk Patologi och Laboratoriemedicin, Västmanlands sjukhus, Västerås

Anders Sundin 
överläkare/professor, Radiologi, Institutionen för Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gustav Ullenhag, 
professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala,
regional representant RCC Mellansverige

Stockholm Gotland

Hildur Helgadottir
med.dr, specialistläkare, Medicinsk enhet Huvud-hals-lung- och hudcancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Jan Lapins
docent, överläkare, Medicinsk enhet Gastro, Hud och Reuma, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Liselott Sahlberg 
specialistsjuksköterska och kontaktsjuksköterska, Medicinsk enhet Huvud-hals-lung- och hudcancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Inkeri Leonardsson Schultz
med.dr, överläkare, specialist plastikkirurgi och allmän kirurgi, Sektion rekonstruktiv plastikkirurgi, Medicinsk enhet Plastik och kraniofacial kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 
regional representant RCC Stockholm Gotland

Maria Fili PhD, specialistläkare oftamologi, sektionen för ögononkologi, S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm

Diana Zach
med.dr, bitr. överläkare, Gynekologisk cancer, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Sydöst

Sander Ellegård 
ST-läkare Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Magnus Falk 
specialist i allmänmedicin, Kärna Vårdcentral, Linköping

Helena Hansson
specialistsjuksköterska, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Katarzyna Lundmark
med.dr, överläkare, Klinisk patologi och genetik, Universitetssjukhuset i Linköping, representant för KVAST-gruppen för hudpatologi

Christina Berndes Sköldmark 
överläkare, Hudkliniken, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, regional representant RCC Sydöst

Emma Starck,
överläkare, Kirurgkliniken, Västerviks sjukhus

Väst

Roger Olofsson Bagge
docent, överläkare, Sektionen för bröst- och melanomkirurgi, Kirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, regional representant RCC Väst

Johan Dalén Gyllencreutz 
överläkare, dermatolog, Hudmottagningen, Frölunda Specialistsjukhus, Göteborg

Lars Ny
docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, 
regional representant RCC Väst

Syd

Ana Carneiro
docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, regional representant RCC Syd

Anna Hafström
med.dr, överläkare, Öron-näsa-hals-kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Karolin Isaksson
docent, överläkare, Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset Kristianstad och Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, kirurgi, Lunds universitet

Margareta Nilsson
överläkare, verksamhetsområde neuroradiologi, Skånes universitetssjukhus, Lund

21.3

Adjungerade författare

Gustav Stålhammar
docent, biträdande överläkare ögononkologi och ögonpatologi, sektionerna för ögononkologi och ögonpatologi, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm

Eva Dafgård Kopp
Docent, överläkare, sektionen för ögonplastikkirurgi och orbita, S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm

Lisa Lilliedahl
sjuksköterska, Hudmottagningen, Skaraborgs sjukhus

Karin Johansson
docent, fysioterapeut, Lymfödemmottagningen, Enheten för cancerrehabilitering, Skånes universitetssjukhus, Lund

Per J. Nilsson
docent, överläkare, Kolorektalsektionen, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

KVAST-gruppen för hudpatologi

Katarzyna Lundmark (katarzyna.lundmark@regionostergotland.se) sammankallande, med. dr, överläkare, ansvarig patolog i Nationellt vårdprogram för malignt melanom, Klinisk patologi och genetik, Universitetssjukhuset i Linköping, Region Sydöst.

Paola Lara Valencia (paola.lara.valenciar@akademiska.se) med. dr, överläkare, Klinisk patologi, Laboratoriemedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Region Mellansverige.

Iva Johansson (iva.johansson@ vgregion.se) med. dr, överläkare, Klinisk patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Britta Krynitz (britta.krynitz@regionstockholm.se) med. dr, överläkare, Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Region Stockholm/Gotland.

Ingela Skogvall-Svensson (Ingela.SkogvallSvensson@skane.se) överläkare, Klinisk patologi, Skånes universitetssjukhus, Lund, Region Skåne.

Daniel Nosek (daniel.nosek@regionvasterbotten.se) specialistläkare, Klinisk patologi, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Region Norr.

Ismini Vassilaki (ismini.vassilaki@regionstockholm.se) överläkare, Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetslaboratoriet; seniorkonsult, patolog/dermatopatolog, Dermipath AB.

Stödjande RCC Sydöst

Linda Joki
vårdprogramhandläggare, RCC Sydöst

Rasmus Mikiver
statistiker, RCC Sydöst

21.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Marianne Maroti, Karin Terstappen, Ulrika Stierner, Johan Hansson, Christian Ingvar, Charlotta All Eriksson, Ola Fridman Bengtsson.

21.5

Jäv och andra bindningar

Lars Ny, Gustav Ullenhaug, Roger Olofsson Bagge, Hildur Helgadottir, Ana Carneiro och Hanna Eriksson har deltagit i olika sakkunniggrupper/vetenskapliga råd åt företag. Deras uppgifter finns även med i läkemedelsindustrins samarbetsdatabas för värdeöverföringar. Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Sydöst.

21.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av regionala cancercentrums (RCC:s) samverkansgrupp, som utsett Hanna Eriksson till vårdprogramgruppens ordförande.

Version 7.2, 7.4 och 7.5 av vårdprogrammet var inte på remissrunda och versionerna 7.1 och 7.3 var på remissrunda till NAC.

Remissversionen av version 7.0 av vårdprogrammet publicerades öppet på cancercentrum.se. Remissversionen gick till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan lämnade nedan listade organisationer synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa inkom svar från alla sjukvårdsregioner, läkemedelsföretag, enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • E-hälsomyndigheten
 • Läkemedelsrådet i Skåne
 • Melanomsektionen Cancercentrum Umeå
 • Nationell grupp för cancerläkemedel
 • Nationellt programområde levnadsvanor
 • Patient och närståenderådet Väst
 • Regional arbetsgrupp onkologi Sydöst
 • Rehabiliteringskliniken Halland
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • SKR:s kvinnofridssatsning
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering,
 • Svensk förening för sexologi
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi
 • Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • Vårdprocessgruppen Hudcancer Mellansverige

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.