Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

21.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

21.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

21.2.1

Nationella vårdprogramgruppen för melanom

Hanna Eriksson ordförande
docent, specialistläkare onkologi och dermatologi, Medicinsk enhet Huvud-hals-lung- och hudcancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm Gotland

Charlotta All-Eriksson
docent, överläkare, Sektionen för ögononkologi, S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm

Ana Carneiro
med.dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Anna Coter
överläkare, Klinisk patologi, Laboratoriemedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sander Ellegård
ST-läkare Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Magnus Falk
specialist i allmänmedicin, Kärna Vårdcentral, Linköping

Ola Fridman Bengtsson
bitr. överläkare, PO Öron-näsa-halssjukdomar, Hörsel och Balans, Flödet för näsa-bihålesjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Anna Hafström
med.dr, överläkare, Öron-näsa-hals-kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Hildur Helgadottir
med.dr, specialistläkare, Medicinsk enhet Huvud-hals-lung- och hudcancer, Karolinska Universitetssjukhuset,medicinsk , Stockholm

Christian Ingvar
professor, överläkare, Kirurgiska kliniken SUS, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Karolin Isaksson
Med.dr, överläkare, Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset Kristianstad och Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, kirurgi, Lunds Universitet

Jan Lapins
docent, överläkare, Medicinsk enhet Gastro, Hud och Reuma, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Ingrid Ljuslinder
med.dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr

Katarzyna Lundmark
med.dr, överläkare, Klinisk patologi och genetik, Universitetssjukhuset i Linköping

Margareta Nilsson
överläkare, verksamhetsområde neuroradiologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Lars Ny
docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst

Roger Olofsson Bagge
docent, överläkare, Sektionen för bröst- och melanomkirurgi, Kirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst

Diana Zach
med.dr, bitr. överläkare, Gynekologisk cancer, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Liselott Sahlberg,
specilaistsjukköterska och kontaktsjuksköterska, Medicinsk enhet Huvud-hals-lung och hudcancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Gustav Ullenhag
docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala Örebro

Fredrik Östman,  patientrepresentant Melanomföreningen

21.3

Adjungerade författare

Helena Hansson
specialistsjuksköterska, Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Lisa Lilliedahl
sjuksköterska, Hudmottagningen, Skaraborgs sjukhus

Karin Johansson
docent, fysioterapeut, Lymfödemmottagningen, Enheten för cancerrehabilitering, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Per J. Nilsson
docent, överläkare, Kolorektalsektionen, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

21.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Marianne Maroti, Karin Terstappen, Ulrika Stierner, Johan Hansson

KVAST-gruppen för hudpatologi

Anna Coter
överläkare, Klinisk patologi, Laboratoriemedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Iva Johansson
överläkare, Klinisk patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Britta Krynitz
med.dr, överläkare, Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Katarzyna Lundmark
med.dr, överläkare, Klinisk patologi och genetik, Universitetssjukhuset i Linköping

Lena Mölne
med.dr, överläkare, Klinisk patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Daniel Nosek
specialistläkare, Klinisk patologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Ismini Vassilaki
överläkare, Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm; senior konsult patolog/dermatopatolog, Dermipath AB

Stödjande RCC Sydöst

Annika Asketun,
verksamhetsutvecklare, RCC Sydöst

Rasmus Mikiver
statistiker, RCC Sydöst

21.5

Jäv och andra bindningar

Lars Ny, Gustav Ullenhaug, Roger Olofsson Bagge, Hildur Helgadottir, Ana Carneiro och Hanna Eriksson har deltagit i olika sakkunniggrupper/vetenskapliga råd åt företag, deras uppgifter finns även med i läkemedelsindustrin samarbetsdatabas för värdeöverföringar. Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Sydöst.

21.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av regionala cancercentrums (RCC:s) samverkansgrupp, som utsett Hanna Eriksson till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från läkemedelsföretag, enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Bild-och funktionsmedicin Västerbotten, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Regionalt primärvårdsråd Syd
 • Svensk förening för psykosociel onkologi och rehabilitering, SWEDPOS
 • Palliativt centrum Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Svensk förening för nuklearmedicin
  SVF råd Älsborgs sjukhus
 • Regional arbetsgrupp Onkologi Sydöst
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Nationell grupp för cancerläkemedel
 • Sjuksjöterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening
 • Svensk förening för medicinsk radiologi
 • Dietisternas riksförbund
 • Svensk plastikkirurgisk förening
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Nära vård och hälsa Mellansverige
 • Primärvårdsrådet Närhälsan Västra götalands regionen
 • Melanomföreningen

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.

Nästa kapitel
22 Prognosinstrument för melanom