Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Sedan 2013 pågår i Sverige en nivåstrukturering med nationell koncentrering av vissa behandlingar vid ovanliga cancerformer. RCC och Sveriges Kommuner och Landsting föreslog 2016 att kurativt syftande radiokemoterapi skulle koncentreras till fyra nationella vårdenheter (Akademiska sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus), baserat på en expertgruppsutredning och efter en ansökningsprocedur. RCC föreslog också att salvagekirurgi koncentreras till två nationella vårdenheter (Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus). Detta implementerades 2017. En 2-årsutvärdering av nivåstruktureringen kommer att ske under 2019. Mer information.