Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Vissa delar av analcancervården är nationellt nivåstrukturerad. Efter en expertgruppsutredning och ett ansökningsförfarande rekommenderade RCC i samverkan och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2016 att kurativt syftande radiokemoterapi skulle koncentreras till fyra nationella vårdenheter (Akademiska sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus), och att salvagekirurgin skulle utföras på två nationella vårdenheter (Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.

2018 överfördes ansvaret för nationellt högspecialiserad vård (NHV) till Socialstyrelsen. En 4-årsutvärdering av nivåstruktureringen genomfördes 2021. Efter denna beslöts att en ny sakkunniggrupp ska tillsättas för att utreda lämpligt antal vårdenheter för kurativt syftande radiokemoterapi av analcancer framöver. Denna sakkunniggrupp kommer att börja sitt arbete under 2024.

När det gäller salvagekirurgi av analcancer, så beslöt Socialstyrelsen 2022 att denna ska utgöra NHV som en del av avancerad bäckenkirurgi och bedrivas på tre enheter i landet.  I maj 2023 bestämdes att dessa tre enheter ska vara Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset, fr. o m. 2024-07-01.

För mer information hänvisas till sidan Nationellt högspecialiserad vård – analcancer på cancercentrum.se.