Till sidinnehåll

Egenvård

Kontaktsjuksköterskan har tillsammans med den behandlande läkaren ansvar för information till patienten om egenvård.

Specifika egenvårdsråd kopplade till analcancerbehandling, såsom hudvård, kost/nutrition, tarmreglering etc. finns dokumenterade under kapitel 14 Understödjande vård.

16.1

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning.

16.2

Rökning

Rökande patient skall erhålla information om rökningens negativa effekter i samband med strålbehandling 127. Patienten skall även upplysas om att komplikationsrisken är större, då rökning är relaterat till försämrad syresättning och sårläkning. Rökning efter cancerdiagnos och behandling ökar även risken för återfall. Patienten skall erbjudas hjälp för rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården. Patienterna kan också ringa den nationella Sluta Röka-Linjen 020-84 00 00.

16.3

Alkohol

Kontaktsjuksköterskan bör rekommendera patienten att vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar. Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48.

16.4

Komplementär och alternativmedicin

Kontaktsjuksköterskan bör informera patienten om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel 128.