Till sidinnehåll

Screening

Sammanfattning

Screening kan övervägas i högriskpopulationer. (Evidensgrad +)

Organiserad eller strukturerad screening för analcancer förekommer inte i Sverige idag. Eftersom sjukdomen är ovanlig torde screening av hela populationen vara ineffektiv men det finns delpopulationer där screening kan övervägas.

Premalign skivepiteldysplasi (LSIL och HSIL) kan utvecklas till manifest analcancer. Vissa riskpopulationer som hiv-positiva (i synnerhet hiv-positiva MSM) och sannolikt även immunsupprimerade patienter bedöms ha ökad risk för malign transformation. Nya data visar att ablativ terapi vid HSIL hos hiv-positiva ger signifikant reduktion av analcancerincidens jämfört med endast aktiv monitorering 7.

I väntan på screeningverksamhet i Sverige bör personer i riskpopulationer erbjudas tidig remiss till kirurgklinik vid minsta misstanke om analcancer. Vid kirurgklinik bör tröskel för biopsitagning vara låg och vid fynd av HSIL bör aktiv terapi starkt övervägas.