Till sidinnehåll

Primärprevention

Sammanfattning

HPV-vaccin kommer sannolikt att reducera incidensen av analcancer på sikt. 

(Evidensgrad +)

Ett vaccinationsprogram mot HPV initierades för flickor och kvinnor i Sverige 2010. Syftet är i första hand att minska risken för cervixcancer, men man kan även förvänta sig en gynnsam effekt på incidensen av andra HPV-associerade cancerformer, såsom analcancer (Franceschi et al., 2009). Eftersom medianåldern för insjuknande i analcancer är 65 år kommer det rimligen att dröja flera decennier innan en sådan effekt kan observeras.

Efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten beslöt regeringen 2019 att inkludera även pojkar i HPV-vaccinationsprogrammet. Att vaccinera pojkar mot HPV beräknas kunna påbörjas under hösten 2020. Detta kommer sannolikt leda till ytterligare reduktion av analcancerincidensen på sikt.