Till sidinnehåll

Primärprevention

Sammanfattning

  • HPV-vaccin kommer sannolikt att reducera incidensen av HPV-positiv analcancer på sikt. (Evidensgrad +)
  • HPV-negativ analcancer förväntas inte påverkas av vaccinationsprogrammet. (Evidensgrad +)

85–90% av analcancer orsakas av persisterande infektion med humant papillomvirus (HPV). Globalt finns bi-, tetra- och nonavalent HPV-vaccin (riktade mot 2, 4, respektive 9 HPV-typer), där minsta gemensamma nämnare är HPV 16 och 18. I Sverige erbjuds flickor HPV-vaccin sedan 2010 och pojkar sedan 2020. Vaccinet har störst effekt om det ges tidigt, före sexualdebuten, men det finns indikationer att det kan löna sig att vaccinera även senare i livet och särskilt efter behandling av premaligna förändringar 6.

Vissa länder introducerar det nonavalenta vaccinet med målsättningen att med hög vaccintäckning helt eradikera HPV-relaterade maligniteter på sikt 2. Den lilla gruppen analcancerpatienter med HPV-negativa tumörer kan i framtiden bli proportionellt större, då uppkomst av dessa inte påverkas av HPV-vaccination.

Utveckling från persisterande HPV-infektion till HSIL kan ta ett fåtal år medan utveckling från HSIL till analcancer kan vara en betydligt långsammare process. Att diagnosticera och behandla HSIL kan minska risken för analcancerutveckling 7. Screening för högriskpopulationer (t.ex. MSM, hiv-positiva) har därför diskuterats, men inget sådant program planeras i Sverige (se kapitel 6).

5.1

Levnadsvanor

Flera livsstilsfaktorer är associerade med uppkomst av analcancer (kapitel 4). Även om sjukdomen inte går att förebygga helt, så kan den enskilde individen minska risken genom:

  • Att genomgå HPV-vaccination, inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet.
  • Att sluta röka minskar risken för analcancer, såväl som flera andra cancerformer.
  • Att använda kondom ger ett visst, men inte fullständigt, skydd mot överföring av HPV.
  • För hiv-bärare är det viktigt att ta sina mediciner. HAART (highly active antiretroviral therapy) hjälper till att hålla hiv-infektionen under kontroll och minskar risken för HSIL 8.