Till sidinnehåll

Kvalitetsregister och målnivåer

19.1

Kvalitetsregister

Ett nationellt kvalitetsregister för analcancer finns sedan 2015. Organisatoriskt ligger detta som en separat modul under kolorektalcancerregistret. En första rapport från analcancerregistret publicerades 2019.

19.2

Målnivåer

1. Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister.

Mål: 100 %

2. Tid från MDK till start av behandling.

Mål: 80 % inom 17 dagar.

3. Tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska på onkologklinik (av patienter som får kurativt syftande onkologisk behandling).
Mål: 100 %

4. Andel patienter som får radiokemoterapi (det vill säga tillägg av cytostatika till strålbehandlingen) av de som genomgår kurativt syftande onkologisk primärbehandling.

Mål: 90 %

5. Andel opererade av patienter med resttumör eller lokalt återfall (utan samtidig fjärrmetastasering).

Mål: 70 %

6. Andel R0-kirurgi vid salvagekirurgi.
Mål: 90 %

7. Lokalt återfall inom 3 år efter kurativt syftande behandling.
Mål: <15 %

8. 5-årsöverlevnad bland patienter som fått kurativt syftande behandling.
Mål: >70 %