Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Det övergripande målet med vårdprogrammet är att patienter som insjuknar i analcancer ska få bästa möjliga omhändertagande, oavsett bostadsort eller socioekonomiska förutsättningar. Det innefattar behandling med största möjliga chans till bot när sådan är möjlig, bästa möjliga lindring när bot inte är möjlig och högsta möjliga livskvalitet före, under och efter behandling.

Vår målsättning är att vårdprogrammet ska vara ett användbart hjälpmedel för all sjukvårdspersonal i kontakt med patienter som har misstänkt eller konstaterad analcancer.

Ett antal kvalitetsindikatorer med definierade målnivåer finns uppsatta, se kapitel 20 och kapitel 21. Dessa kommer att kunna belysas med hjälp av kvalitetsregistret.