Till sidinnehåll

Egenvård

Rekommendationer

Patienten bör rekommenderas att avstå från rökning och undvika överkonsumtion av alkohol.

Fysisk aktivitet efter förmåga är viktigt för att minska risken för komplikationer samt lindra biverkningar

16.1

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommendationer om olika typer av rådgivning.

16.2

Rökning

Om patienten är rökare bör behandlande läkare eller kontaktsjuksköterskan informera om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling, och hänvisa patienten till primärvården eller den specialiserade vården som kan ge hjälp med rökstopp (Iwakawa et al., 2006; Jagsi et al., 2007; Kaufman et al., 2008; Prochazka et al., 2002; Sharp et al., 2013; Wells et al., 2004). Patienten kan också ringa den nationella Sluta röka-linjen 020-84 00 00, .

Patienter som behandlas för tumörsjukdom bör informeras om att rökstopp reducerar behandlingsrelaterade komplikationer även om rökstoppet inte kan påbörjas preoperativt.

16.3

Komplementär och alternativ medicin

Patienten bör informeras om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel (Malekzadeh et al., 2005; Peterson, 2005).

16.4

Alkohol

Kontaktsjuksköterskan bör rekommendera patienten att vara uppmärksam på sina alkoholvanor, och det gäller under alla typer av cancerbehandling. Överkonsumtion av alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar, vilket är visat i randomiserade studier (Bradley et al., 2011; Egholm et al., 2018; Nath et al., 2010; Tonnesen et al., 2009).

Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48.

16.5

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet under och efter cytostatikabehandlingen har visats vara viktig för att förbättra livskvaliteten, med positiva effekter i form av både minskad fatigue och minskat illamående. Även inför och efter kirurgi är fysisk aktivitet viktig. Dels på samma sätt som vid cytostatikabehandling men fysisk aktivitet förkortar även tiden det tar att återhämta sig och minskar risken för komplikationer. Fysisk aktivitet är även viktig för att minska risken för inaktivitetsrelaterade komplikationer, såsom förlust av muskelstyrka (Vermaete et al., 2013).

Det är viktigt att man som patient själv fortsätter med fysisk aktivitet efter rehabilitering och ev. organiserad träning hos t.ex. fysioterapeut. Och att man försöker öka intensiteten allteftersom man blir bättre. Fysisk aktivitet stimulerar välbefinnandet och snabbar på återhämtningen. Det minskar också risken för komplikationer i samband med kirurgi (Frassanito et al., 2019; Laurent et al., 2019; Topal et al., 2019).

16.6

Egenvård vid onkologisk behandling

Nedanstående patientråd gäller främst för de patienter som erhåller onkologisk behandling och då närmast efter perioder med kraftigare cytostatikabehandling men kan även tillämpas under och efter strålbehandling och TKI. Informationen till patienten bör givetvis individualiseras.

16.6.1

Infektionskänslighet

Allmänna råd till patient och närstående för att undvika infektion:

  • Var noggrann med handhygienen. Det gäller både dig själv och dina närstående.
  • Träffa gärna folk – men undvik infekterade personer (speciellt luftvägssmitta).
  • Undvik gärna folksamlingar och köer om det går, speciellt under influensatider.
  • Om du kommer i kontakt med någon som är smittad med vattkoppor – ta snarast kontakt med din läkare för diskutera eventuella åtgärder. Vattkoppor kan vara farligt för dig. Risken att du blir sjuk är dock liten om du har haft vattkoppor tidigare eller om du har förebyggande virusprofylax (valaciclovir).
  • Undvik att vistas i närheten av husrenoveringar eller ombyggnationer, och undvik att gräva i jord. I jord och byggdamm kan det finnas svampsporer som kan ge farliga infektioner när du är infektionskänslig.
16.6.2

Vaccinationer

Vaccinera dig mot säsongsinfluensan. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket rekommenderar att alla som har gravt nedsatt immunförsvar gör detta.

16.6.3

Hud

Var försiktig med solen. Huden är känsligare än vanligt efter cytostatikabehandlingen.

Vissa cytostatika kan ge nedsatt känsel i fingrar och under fotsulor, varför det är viktigt att undvika sår på dessa delar. Man bör därför bl. a. undvika att gå barfota.

16.6.4

Hudvård vid strålbehandling

Skötsel av huden för att förebygga och lindra hudreaktioner i behandlingsområdet vid strålbehandling. Hygien; tvätta huden med mild parfymfri tvål och ljummet vatten för att bevara hudbarriären. Skydda huden i behandlingsområdet genom att använda kläder i bomullsmaterial närmast huden, använd vattenbaserade lanolinfria produkter för återfuktning av huden. En mild steriodsalva kan användas för att mildra utvecklingen av strålreaktion i behandlingsområdet samt lindra klåda och irritation.