Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Målet med det nationella vårdprogrammet för sarkom i buk och bukens organ, inklusive de gynekologiska och retroperitoneala, är att skapa samförstånd kring sarkomvården och säkra en jämlik behandling av hög kvalitet. Syftet är att definiera riktlinjer för remittering och övergripande beskriva diagnostik, kirurgisk och onkologisk behandling och uppföljning. Vårdprogrammet kopplas också till ett standardiserat vårdförlopp som infördes 1 januari 2018.

Målgruppen är all personal som kan komma i kontakt med patienter med misstänkta eller konstaterade sarkom inom såväl primärvård som specialistsjukvård samt inom rehabilitering och palliativ vård.

Vårdprogrammet ger förutsättningar för att patienter med sarkom ska få en vård av högsta kvalitet som dessutom är likvärdig oberoende av var man bor. Den kirurgiska och onkologiska behandlingen sker i första hand vid centrum som har till uppgift att handlägga och behandla patienter med sarkom. På så vis kan dessa centrum få ett tillräckligt stort patientunderlag för att få erfarenhet och kunskap och därmed kunna bedriva vård av högsta klass. Ett tillräckligt patientunderlag är dessutom en förutsättning för att upprätthålla ett multidisciplinärt arbetssätt där alla inblandade parter i sarkomvården, såväl kirurger som onkologer, radiologer, patologer/cytologer, koordinatorer och sjuksköterskor, har stor erfarenhet av och kunskap om patienter med sarkom. Kunskap och patientunderlag är också en förutsättning för att kunna förbättra och utveckla vården, och för att kunna genomföra studier.

Den centraliserade vården ger även en ökad möjlighet till hög täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret för sarkom. Baserat på registret kan sarkomvården följas och utvärderas och därmed öka förutsättningarna till en förbättrad och jämlik diagnostik, behandling och uppföljning (Gutierrez et al., 2007; Johnson et al., 2008).