Till sidinnehåll

Primär prevention

Det har inte gått att påvisa något generellt samband mellan specifika levnadsvanor och sarkom. Hälsosamma levnadsvanor utgör dock en bra grund för att tolerera en ofta krävande sarkombehandling. Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården bör kunna hantera frågor som gäller levnadsvanor. Arbetet bör bygga på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018).