Till sidinnehåll

Palliativ vård och insatser

För palliativ vård och insatser under och efter att antitumoral behandling har avslutats hänvisas till det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.