Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kronisk myeloisk leukemi, KML

Nationellt vårdprogram kronisk myeloisk leukemi, KML

Vårdprogrammet är fastställt av RCC i samverkan 2019-06-25 korrigerat 2019-10-04.

Vill du prenumerera på uppdateringar av vårdförlopp och vårdprogram?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version publicerad.

Välj cancerdiagnoser