Till sidinnehåll

Bilaga 2. Definitioner av respons

Definition av molekylär respons vid RT-qPCR för BCR-ABL1*

*) För ytterligare detaljer om kvalitetskrav och svarsrutiner, se publicerade europeiska riktlinjer (Cross et al., 2015).

Internationella skalan, IS

För att man ska kunna jämföra individuella kvantitativa RT-qPCR-resultat för BCR-ABL1 med publicerade responsnivåer av prognostisk betydelse så tar laboratorierna fram en laboratoriespecifik konversionsfaktor, CF. BCR-ABL1-nivån på den internationella skalan anges sedan enligt följande:

BCR-ABL1IS% = (kopieantalet BCR-ABL1) /(kopieantalet kontrollgen)*100*CF

Graden av molekylär respons

Graden av molekylär respons (MR) anges som logaritmisk reduktion från ett värde om 100 % BCR-ABL1IS.

Detta innebär kortfattat:

 • MR3(MMR, major molecular response) är uppnått vid
  • detekterbar nivå BCR-ABL1IS≤ 0,1 %.
 • MR4är uppnått vid
  • detekterbar nivå BCR-ABL1IS≤ 0,01 %
   eller
  • icke detekterbart BCR-ABL1
   i bägge fallen i cDNA där summan av kopieantalet ABL1> 10 000 eller GUSB> 24 000.
 • MR5är uppnått vid
  • detekterbar nivå BCR-ABL1IS≤ 0,0032 %
   eller
  • icke detekterbart BCR-ABL1
   i bägge fallen i cDNA där summan av kopieantalet ABL1> 32 000 eller GUSB> 77 000.
 • MR5är uppnått vid
  • detekterbar nivå BCR-ABL1IS≤ 0,001 %
   eller
  • icke detekterbart BCR-ABL1
   i bägge fallen i cDNA där summan av kopieantalet ABL1> 100 000 eller GUSB> 240 000.

Definition av cytogenetisk respons

Tabell 1. Definition av cytogenetisk respons vid KML *

 

 

Komplett cytogenetisk respons (CCyR)

Ph+ = 0**

Partiell cytogenetisk respons (PCyR)

Ph+ 1–35 %

”Major” cytogenetisk respons (MCyR)

Ph+ 0–35 % (dvs. partiell + komplett)

”Minor” cytogenetisk respons

Ph+ 36–65 %

Minimal cytogenetisk respons

Ph+ 66–95 %

Ingen cytogenetisk respons

Ph+ > 95 %

* För att kunna utvärdera graden av cytogenetisk respons krävs cytogenetisk analys av 20–30 metafaser från benmärg.
** Om man har fått ett otillräckligt antal analyserbara metafaser så kan FISH ersätta cytogenetik för att ange CCyR. CCyR föreligger om man analyserat minst 200 celler med dual color dual fusion prober vid interfas-FISH, och antalet BCR-ABL1-positiva celler understiger laboratoriets gränsvärde (i allmänhet <1 %). Observera att FISH inte kan ersätta cytogenetik för att ange övriga grader av cytogenetisk respons.