Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

18.1

Kvalitetsindikatorer fastställda i samråd med Svensk Förening för Hematologi

 

Indikator

Målvärde

Andel patienter registrerade i KML-registret inom 3 respektive 12 månader efter diagnos.

(Täckningsgrad via Cancerregistret).

>70 procent respektive

> 95 procent

Andel patienter utvärderade i enlighet med nationella riktlinjer efter 12 månaders TKI-behandling.

> 95 %

Andel patienter i CP vid diagnos som får TKI-behandling och som inte övergår till AP eller BC inom 24 månader.

> 96 %

 

18.2

Andra kvalitetsparametrar

  • Tid från remiss till första besöket på specialistklinik.
  • Tid från diagnos till behandlingsstart.
  • Andel patienter inkluderade i klinisk studie.
  • Överlevnad och progressionsfri överlevnad 5 år och 10 år efter diagnos.