Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

26.1

Kvalitetsindikatorer fastställda i samråd med Svensk Förening för Hematologi

Indikator

Målvärde

Andel patienter registrerade i KML-registret inom 3 respektive 12 månader efter diagnos.
(Täckningsgrad via Cancerregistret).

> 70 % respektive
> 95 %

Andel patienter utvärderade i enlighet med nationella riktlinjer efter 12 månaders TKI-behandling.

> 95 %

Andel patienter i CP vid diagnos som får TKI-behandling och som inte övergår till AP eller BC inom 24 månader.

> 98 %

Andel patienter som har cytogenetisk analys utförd vid diagnos

> 90 %

Andel patienter som har mutationsanalys utförd inför TKI-byte pga. behandlingssvikt

> 90 %

26.2

Andra kvalitetsparametrar

  • Tid från remiss till första besöket på specialistklinik.
  • Tid från diagnos till behandlingsstart.
  • Andel patienter inkluderade i klinisk studie.
  • Överlevnad och progressionsfri överlevnad 5 år och 10 år efter diagnos.
  • Andel med försök till permanent utsättning av TKI vid 5 år och 10 år efter diagnos.