Till sidinnehåll

Bilaga 1. Svenska laboratorier

Tabell 1. Svenska laboratorier som utför RT-qPCR för BCR::ABL1 p210 och lämnar svar på den internationella skalan, BCR::ABL1 IS

Laboratorium

Adress

Kontrollgen för IS

Kontaktpersoner

Umeå

 

Klinisk genetik

https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/laboratoriemedicin/provtagningsanvisningar

 

ABL1

Irina Golovleva

Anna Norberg

Uppsala

Klinisk genetik

https://www.akademiska.se/for-vardgivare/verksamhetsomraden/akademiska-laboratoriet/provtagningsanvisningar2/remisser/

GUSB

Monica Hermansson

Kristin Ayoola Gustafsson

Stockholm

Solna

Klinisk genetik

https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet/klinisk-genetik/klinisk-genetik---remissinformation/

GUSB

Gisela Barbany

Aleksandra Krstic

 

Stockholm

Huddinge

Avd. för klinisk immunologi

https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet/klinisk-immunologi-och-transfusionsmedicin/

ABL1

Mehmet Uzunel

Linköping

Klinisk kemi

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/DC/Laboratoriemedicin/Remisser

 

ABL1

Elisabeth Aardal

Örebro

Klinisk patologi och genetik

https://vardgivare.regionorebrolan.se/globalassets/media/dokument/halso-och-sjukvard/laboratoriemedicinska-kliniken/provtagningsinformation/remisser-och-blanketter-for-utskrift/remisser/remiss---molekylarpatologi-hematologi.pdf

ABL1

Rickard Einefors

Johannes Göthe

Göteborg

Centrum för medicinsk genomik. Adress för prover finns angivet på remissen som nås via

https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/laboratorieremisser

 

ABL1

Julia Asp

Linda Fogelstrand

Lund

Klinisk genetik, molekylär diagnostik

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/remiss/

 

GUSB

Andreas Hedblom

Tabell 2. Svenska laboratorier som utför mutationsanalys av BCR::ABL1

Laboratorium

Metod

Kontaktpersoner

Uppsala

Allelspecifik PCR för T315I

Next generation sequencing (NGS)

Monica Hermansson

Kristin Ayoola Gustafsson

Stockholm

Solna

Sangersekvensering

Gisela Barbany

Aleksandra Krstic

 

Göteborg

Sangersekvensering

 

Julia Asp

Linda Fogelstrand