Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Övergripande indikatorer för cancervården som tagits fram i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer (indikatorer markerade med * saknar datakälla): 

  • 5-årsöverlevnad vid cancersjukdom
  • Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister
  • Deltagande (inkluderad) i strukturerad behandlingsstudie
  • Bedömning vid multidisciplinära konferenser 
  • Fullständigt, strukturerat PAD-svar efter operation
  • Tid till start av radioterapi från terapibeslut (strålremiss) max 6 veckor*
  • Uppföljning av symtom inom sex månader efter cancerdiagnos av sjuksköterska*
  • Tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska*
Nästa kapitel
20 Referenser