Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Övergripande indikatorer för cancervården som tagits fram i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer (indikatorer markerade med * saknar datakälla):

  • 5-årsöverlevnad vid cancersjukdom
  • Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister
  • Deltagande (inkluderad) i strukturerad behandlingsstudie
  • Bedömning vid multidisciplinära konferenser
  • Fullständigt, strukturerat PAD-svar efter operation
  • Tid till start av behandling i enlighet med SVF
  • Uppföljning av symtom inom sex månader efter cancerdiagnos av sjuksköterska*
  • Tillgång till kontaktsjuksköterska*
Nästa kapitel
20 Referenser