Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

21.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

De regionala representanterna i vårdprogramgruppen är kliniskt erfarna specialister i cervixcancer utsedda av respektive sjukvårdsregioner eller yrkesorganisationer. I gruppen finns läkare från såväl universitets- som länsenheter. Utöver detta har sjukhusfysiker, erfarna sjuksköterskor och en representant för patientföreningen GCF Ada&Beda på uppdrag av Gynsam deltagit i vårdprogramgruppens arbete.

* = gruppledare i respektive arbetsgrupp

Läkare gynekologisk onkologi

Kristina Aglund, Umeå (utgått), Karin Bergmark‡#, Göteborg, Catharina Beskow#, Stockholm, Maria Bjurberg¤, Lund, Louise Bohr-Mordhorst#, Örebro, Gabriel Lindahl¤, Linköping, Bengt Tholander, Uppsala, Ann-Charlotte Waldenström*#, Göteborg

‡ Ordförande, # Dubbelspecialist gynekologi, ¤ Dubbelspecialist allmän onkologi

Läkare tumörkirurgi

Kathrine Bjersand, Uppsala, Göran Björk, Karlskrona, Fatma Bäckman, Örebro (utgått), Henrik Falconer, Stockholm, Pär Hellberg*, Göteborg, Anna Ildgruben, Umeå, Päivi Kannisto, Lund, Preben Kjölhede, Linköping, Beata Sikorska, Karlstad

Läkare öppenvårdsgynekologi

Kristina Elfgren*, Stockholm, Anna Enander, Sundsvall, Eva Hardmeier, Stockholm

Läkare bilddiagnostik

Elisabeth Epstein#, Stockholm, Susanne Fridsten, Stockholm, Håkan Geijer°, Örebro, Per Grybäck°, Stockholm, Per Ingverud, Örebro, Henrik Leonhardt*, Göteborg

°Dubbelspecialist nuklearmedicin, # Specialist gynekologi

Läkare patologi

Julia Bak, Linköping, Joseph Carlson*, Stockholm, Anne-Marie Jacobsen-Levin, Umeå, Anna Tolf, Uppsala

Sjukhusfysiker

Anna Bäck*, Göteborg, Leif Karlsson, Örebro, Elinore Wieslander, Lund, Jeanette Wolke, Stockholm

Sjuksköterskor

Maine Berglund, Umeå, Gail Dunberger, Göteborg (utgått), Eva Lindblad, Stockholm, Eva Rosén*, Göteborg, Ann Wettervik*, Uppsala

Ansvarig författare vaginalcancer

Kristina Hellman, läkare gynekologisk onkologi#, Stockholm

# Dubbelspecialist gynekologi

Patientrepresentant

Sara Thomée, GCF Ada&Beda

21.2

Adjungerade författare

Lennart Blomquist, bilddiagnostiker, Stockholm

Maria Hellbom, psykolog, Lund

Anna Måsbäck, patolog, Lund

Johanna Tallbacka, lymfterapeut/sjukgymnast, Skövde

21.3

Stödteam, verksamma vid RCC Väst

Anna-Karin Dahl, utvecklingsledare vård

Malin Samuelsson, utvecklingsledare vård

Christian Staf, statistiker

Susanne Amsler Nordin, administrativ koordinator

21.4

Jäv och andra bindningar

Medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen för cervixcancer har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer är samlade på en plattform och går att få från RCC väst.

 

Nästa kapitel
Bilaga 1. Riktlinjer för bestämning av ctv vid imrt/rapid arc/vmat vid definitiv radioterapi vid cervixcancer