Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Checklista uppföljning cervixcancer

Modifierat efter Common Terminology Criteria for Adverse Events v3.0 (CTCAE) + RTOG/EORTC Late Radiation Morbidity Scoring Scheme

 

Grad 0

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Grad 5

Kramp/
knipsmärtor i buken

inga symtom

milda besvär

måttlig smärta;
påverkar armfunktionen
ej ADL-påverkan

svår smärta;
påverkar ADL

Invalidiserande

 

Diarré  

oförändrat
jfrt baseline

ökning < 4 avföringar/d

ökning 4-6 avföringar/d; intravenös vätska < 24 t; ej ADL-påverkan

ökning ≥7 avföringar/d; intravenös vätska ≥24 t; sjukhusvård;
påverkar ADL

livshotande tillstånd

död i kompl.

Anal inkontinens

inga symtom

enstaka skydd

dagliga skydd

påverkar ADL; operations-indikation

permanent anastomos
/stomi  

 

Rektal­blödning  

inga symtom

milda symtom;
kräver ingen åtgärd

kräver medicinsk åtgärd

kräver transfusion

störtblödning
akut åtgärd

död i kompl.

Proctit  

inga symtom

ökad avföringsfrekvens; enstaka blod;
obehag

blödning-slem, obehag medicinkrävande
ej ADL-påverkan

Avföringsinkontinens kirurgisk åtgärd;
påverkar ADL

livshotande tillstånd

död i kompl.

Enterit/
colit

inga symtom

inga symtom endast röntgenfynd

buksmärtor;
blod/slem i avföringen

buksmärtor, feber, tarmbesvär med ileus

livshotande tillstånd

död i kompl.

Mal­absorption

inga symtom

milda symtom

ändrad diet;
peroral medicinering

TPN-indikation

livshotande tillstånd

död i kompl.

Ileus

inga symtom

intermittent

medicinsk åtgärd

kirurgisk åtgärd

 

död i kompl.

Forts. nästa sida

 

Grad 0

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Grad 5

Dysuri (smärta vid miktion)

inga symtom  

milda symtom

symtom minskar med behandling  

symtom trots behandling  

 

 

Urinläckage

inga symtom

vid hosta/nysning

spontant; inkontinensskydd

påverkar ADL; intervention indikerad

kirurgisk intervention

 

Urin­trängningar

inga symtom

Frekvensökning eller nocturi ≤ 2x normalt; enures

frekvens > 2 x normalt men ej <1 gång/tim; intermittent hämaturi

≥1 x/tim; urgency; kateterindikation;
frekvent hämaturi; blåskapacitet < 150 cc

blåskapacitet < 100 cc; svår hämorrhagisk cystit

 

Vaginal atrofi

normal slemhinna

lätt blekhet, bibehållna rugae

måttlig blekhet, reducerade rugae

blek, endast enstaka rugae

uttalad blekhet,

Vaginal atrofi

Telangi­ektasier

avsaknad  

enstaka

sparsamma, lokaliserade

multipla, samman-hängande områden

hela vagina, spontanblödningar

 

Vaginal stenos

avsaknad

luckra synekier  

fasta synekier, förkortning ≤ 1/3

fasta synekier,

Vaginal stenos

avsaknad

Fibros

avsaknad

nedsatt elasticitet i vagina

nedsatt elasticitet i vagina+parametrier

nedsatt elasticitet i vagina
+parametrier
+ bäckenbotten

frozen pelvis

 

Lymfödem (ben­svullnad)  

inga symtom

milda besvär; pittingödem

måttliga lymfödem; kräver stödstrumpor

kraftigt lymfödem; vätskande ödem;

Lymfödem (bensvullnad)  

inga symtom

Smärta i bäcken/rygg

inga symtom

milda symtom ej funktionspåverkan; påverkar fysisk träning; enstaka non-opiod analgetika

måttlig smärta;

Smärta i bäcken/rygg

inga symtom

milda symtom ej funktions­påverkan; påverkar fysisk träning; enstaka non-opiod analgetikaNästa kapitel
Cervix histopatologi