Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Mål med vårdprogrammet

Det övergripande målet med vårdprogrammet är att utveckla och bedriva en god vård av kvinnor med cervixcancer och vaginalcancer. En god vård innefattar att vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. Detta innebär att alla patienter med cervixcancer och vaginalcancer ska få likvärdig utredning, behandling, uppföljning och information som leder till delaktighet. Det är också ett mål att handläggningen ska vara ändamålsenlig, väl samordnad och effektiv. 

 

Nästa kapitel
4 Bakgrund, orsaker och prevention