Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Riktlinjer för bestämning av ctv vid imrt/rapid arc/vmat vid definitiv strålbehandling vid livmoderhalscancer

Cervixtumören

GTVT (PET)

Target utritad på PET-bilder.

GTVT

Hela GTV (intermediär/hög signal på T2-viktade MRT-bilder).

Cervix

CTV

Hela cervix (om inte redan ingår i GTVT).

Uterus

CTV

Hela uterus.

Parametrium*

 

CTV

 

Hela parametriet, inklusive ovarierna.

Anteriort: Bakre blåsväggen eller bakre begränsningen av iliaca externa.

Posteriort: Uterosakrala ligament och mesorektal fascia*.

Lateralt: Mediala kanten på musculus obturatorius internus/ramus ischiadicus bilateralt (till bäckenvägg, inte ben eller muskel).

Superiort: Övre delen av tuban/lig. latum. Beroende på grad av uterusflektion kan denna också utgöra främre gräns av parametriet.

Inferiort: Diafragma urogenitale.

Vagina

CTV

 

Minimal eller ingen vaginal utbredning: Övre halvan av vagina.

Engagemang av övre vagina: Övre två tredjedelar av vagina.

Utbrett vaginalt engagemang: Hela vagina.

Patologiska lgll

(GTVN1,2,3…)

Se bilaga 5.

 

(CTVN1,2,3…)

 

Patologiska lymfkörtlar + 10 mm.

Andra synliga lymfkörtlar + 7 mm.

Adjuvant lgll-volym

CTVN

Adjuvant lymfkörtelvolym, se CTVN för postop. cervix (bilaga 4).

 

Inguinala lymfkörtelstationer inkluderas vid stadium IIIA.

*Sakrouterinligamenten ska inkluderas om de är kliniskt eller radiologiskt involverade.
Eventuellt inkludera hela mesorektum (pararektala lgll) ända fram till rektum.

*FIGO st ≥ IIIB eller vid utbrett lymfkörtelengagemang ska också hela mesorektum inkluderas i parametrievolymen.

PTV-marginaler anpassas efter lokala förhållanden.

(PTV-marginaler enligt Lim et al.: PTVT = 15 mm, PTV2 (parametrium, vagina) = 10 mm, PTV3 (adjuvant lgll-volym) = 7 mm – men bör anpassas efter lokala förhållanden.)

Referens

Lim K, Small W Jr., Portelance L, Creutzberg C, Jurgenliemk-Schulz IM, Mundt A, et al. Consensus guidelines for delination of clinical target volume for intensity-modulated pelvic radiotherapy for the definitive treatment of cervix cenacer. International journal of radiation oncology, biology, physics. 2011;79 (2):348-55. PMID:20472347

Nästa kapitel
Behandlingsteknik vid brachyterapi