Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Targetdefinitioner vid BT

GTVTD

Makroskopisk tumörutbredning vid diagnos vid klinisk undersökning (visuell och palpation) + enligt MRT i cervix/corpus, parametrium, vagina, blåsa och rektum

GTVTBT1 ….

Makroskopisk tumörutbredning vid tiden för BT vid klinisk undersökning + MRT

HR-CTVBT

Hela cervix och förmodad tumörutbredning vid BT (inklusive inspektion och palpabel induration och ”grey zones” på MRT)

IR-CTVBT

HR-CTVBT + 5–15 mm säkerhetsmarginal beroende på tumörstorlek och läge, potentiell tumörspridning, tumörregression, organrörelser, bildunderlag och behandlingsstrategi

Bilaga 3. Figur 1.png

En illustration över möjliga förlopp och förhållande till HR-CTVBT och IR-CTVBT:

Bilaga 3. Figur 2.png

Utbredd cervixcancer med dålig remission efter EBRT med GTV, ”grey zones” och HR-CTVBT och IR-CTVBT (coronal och transversal projektion) . Haie-Meder, C., et al. (2005). "Recommendations from Gynaecological (GYN) GEC-ESTRO Working Group (I): concepts and terms in 3D image based 3D treatment planning in cervix cancer brachytherapy with emphasis on MRI assessment of GTV and CTV." Radiother Oncol 74(3): 235-245.

Nästa kapitel
Riktlinjer för bestämning av ctvn vid imrt/vmat vid postoperativ radioterapi av cervixcancer