Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Nedan följer kvalitetsindikatorer och målnivåer för diagnosen som skulle vara relevanta om det fanns ett nationellt kvalitetsregister.

19.1

Kirurgi

 • Väntetid remiss till första besök.
  Definition: Andel patienter som fått nybesök på specialistklinik pga. misstänkt eller konstaterad MCC inom en vecka efter utfärdande av remiss.
 • Väntetid från diagnos till primär excision och portvaktskörtelbiopsi.
 • Väntetid från primär excision och portvaktskörtelbiopsi till PAD-besked.
  Definition: Andel patienter som fått PAD-besked om cancerdiagnos inom 11 dagar efter utförd portvaktskörtelbiopsi.
 • MDK.
  Definition: Andel patienter utan fjärrmetastaser som diskuterats på MDK. Definitionen av MDK är att hudläkare, kirurg och onkolog deltar.
 • Kurativt syftande behandling vid lokaliserad MCC.
  Definition: Andel patienter med lokaliserad MCC som fått kurativt syftande behandling.
19.2

Onkologi

 • Andel patienter där man tagit ställning till adjuvant behandling.
 • Strålbehandling rapporterad till kvalitetsregister.
 • Kontaktsjuksköterska.
 • MDK.
 • Väntetid från primär excision och portvaktskörtelbiopsi till behandlingsbeslut hos onkolog.
 • Väntetid från beslut till start av adjuvant strålbehandling.
 • Väntetid från beslut till start av systemisk behandling.