Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Multidisciplinära konferenser (MDK) ökar sannolikheten för att patienterna ska få bästa möjliga behandling och är viktiga för utbildning samt för identifiering av patienter som kan inkluderas i kliniska studier. I samtliga fall av Merkelcellscancer (MCC) ska en MDK hållas.

MDK kan följas av, eller till viss del ersättas av, ett mottagningsbesök där patienten träffar kirurg, onkolog samt kontaktsjuksköterska samtidigt, en så kallad multidisciplinär mottagning. En sådan mottagning innebär en fördel för patienterna eftersom de får ta del av information från både onkolog och kirurg. Det förutsätter att demonstration av bilddiagnostik och patologpreparat inte är nödvändigt.

I nedanstående situationer bör ytterligare en MDK eller en multidisciplinär mottagning genomföras före behandlingsbeslut:

 • Vid återfall efter kurativt syftande behandling.
 • Vid positiv portvaktskörtel.
 • Om patienten själv önskar att handläggningen diskuteras vid en MDK.

Följande personalkategorier bör medverka vid MDK:

 • Kirurg/ÖNH-kirurg/plastikkirurg/hudläkare.
 • Onkolog med kunskap om MCC.
 • Kontaktsjuksköterska.
 • Patolog.
 • Övriga specialister och personalkategorier vid behov.

Allmänna rutiner vid MDK:

 • Patientansvarig läkare presenterar en specifik frågeställning, samsjuklighet, status, relevanta laboratorievärden och patientens synpunkter.
 • Patologipreparat demonstreras endast i oklara fall med specifik frågeställning som kräver förtydligande.
 • Bilddiagnostik demonstreras.
 • Efter en MDK ska eventuell ny information, slutsatser av diskussionen och rekommendationer för fortsatt handläggning dokumenteras i journalen.
 • Förutsatt att det inte medför fördröjningar bör patienten erbjudas att få information av teamet i samband med MDK och om hen vill även ta med en närstående.
 • Patienten ska informeras om rekommendationerna snarast möjligt.